Veel gestelde vragen: 

Kan ik op corona getest worden?  

Enkel zwaar zieke patiënten worden getest als ze opgenomen worden in het ziekenhuis. 
Ziekenhuispersoneel en huisartsen met koorts en luchtwegenproblemen worden ook getest. 
Dit is omwille van een capaciteitsprobleem in het labo UZ leuven. 

Naar spoed gaan om getest te worden heeft dus geen zin ! U overbelast het medisch corps hiermee onnodig ! 


Mag ik gaan werken als ik in contact ben geweest met iemand die verdacht of bevestigd is voor corona? 

Ja zolang u zelf geen symptomen en/of koorts heeft. Bel ons op bij twijfel. 

Indien u kan thuiswerken is dit zeker aanbevolen; draag een mondmasker indien u in contact komt met risicogroepen en/of zorgpersoneel bent. 


Wie behoort er tot de risicogroep? 

- 65 plussers

- chronische zieken (diabetici; hartpatienten; longpatienten; nierpatienten; ...)

- mensen met verminderde immuniteit (transplanten; patiënten onder immunosupressieve medicatie of chemotherapie;...


OPM: Bij koorts gebruik bij voorkeur paracetamol (= dafalgan; panadol; algostase; perdolan; mobistix).

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  • 1. Blijf thuis als je ziek bent
  • 2. Was regelmatig je handen.
  • 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  • 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  • 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  • 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • 4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
  • 5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.