ALGEMENE DIENSTEN

- Thuiszorg: algemene informatie
- Seniorama: ouderenzorg
- Zorgnet Vlaanderen
- CAW (centrum algemeen welzijn)
- JAC (voor jongeren)
- Sociale kaart (met zoekfunctie)
- CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)
- Huis van het Kind: opvoedingswinkel
- Opgroeien.be: over opvoeden gesproken
- Opvoedingsondersteuning Vlaams-Brabant
- Parochiegemeenschap Bertem
- Huis van de Mens


THUISVERPLEGING

- Wit-Gele Kruis
- Jacobs Charlotte
- Thuisverpleegkundige Meerdael
- Thuisverpleegkundige May Blockx