Beste patiënten,


Vanaf  1/10/2021 is deze huisartsenpraktijk officieel erkend door de  FOD Volksgezondheid en is aangesteld door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO) als opleidingspraktijk.

De huisarts-in-opleiding (haio) is een gediplomeerd basisarts die zich 3 jaar specialiseert in de huisartsgeneeskunde in aangestelde huisartsenpraktijken.

We zijn blij  Dr. Karen Flamaing in ons team te verwelkomen.


ONZE PRAKTKIJK IS EEN ERKENDE OPLEIDINGSPRAKTIJK :

Een opleidingspraktijk wordt voortdurend aangemoedigd om alle recente ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en in opleidingstechnieken mee  op te volgen. De  aanwezigheid van een haio betekent dan ook een nog betere en meer professionele dienstverlening aan alle patiënten van deze huisartsenpraktijk.

Dr. Karen Flamaing is betrokken bij alle activiteiten van deze praktijk en overlegt dagelijks met de praktijkopleider . Op die manier blijft uw huisarts permanent op de hoogte van uw situatie en wordt uw gezondheid optimaal verzorgd.