Wachtdienst huisartsen

Tel 1733: Weekdagen van 18 tot 8 uur,weekend van vrijdagavond 18 uur tot maandagmorgen 8 uur en op feestdagen van de avond voor de feestdag(18 uur) tot de ochtend erna (8 uur). www.huisarts.be


Vanaf oktober 2022 gaan alle wachtdiensten door op de wachtpost in Leuven. 

Adres wachtpost: H. Consciencestraat 33, 3000 Leuven (aan spoedgevallen, H. Hart ziekenhuis Leuven)

Website: w8post.be

Telefoonnummer: 1733


Bij dringende gevallen, zo er bewusteloosheid is en de patiënt niet meer reageert of bij levensgevaar, bel onmiddellijk de hulpdiensten op nummer 112 !!!!!


Wachtdienst apothekers :

www.apotheek.be, tel 0903 922 48


Wachtdienst tandartsen:

Tel: 0903/39969