Adinda Houben

Psycholoog


Werkwijze

We starten steeds in een eerste, verkennend gesprek, waarin we samen kijken wat je problemen zijn, of ik je hierbij kan helpen, en of jij je goed voelt bij mij en mijn werkwijze. Onderzoek leert ons immers dat de ‘klik’ die je al dan niet hebt bij een therapeut, cruciaal is. Klikt het toch niet en zoek je een andere werkwijze? Dan wijs ik je graag in de juiste richting.

Als gedragstherapeut geloof ik heel erg in het ‘samen doen’ in therapie. Ik, die met mijn theoretische kennis en bagage jou kan helpen en begeleiden, en jij als diegene die alles ervaart en beleeft en van daaruit mij mee kan sturen. Ik wil graag naast je staan en samen zoeken.

Ik start een begeleiding steeds met het opstellen van een probleemsamenhang. Hierin kijken we samen naar wat jij als probleem ziet, hoe dit mogelijk is ontstaan en in stand gehouden wordt, en hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan. In de loop van de therapie zullen we regelmatig samen beoordelen waar je staat in jouw proces en bijsturen indien nodig.

Ik houd er aan om hierbij steeds transparant te communiceren over mijn ideeën/hypotheses/… en zal aan jou vragen om hetzelfde te doen. Omdat ik geloof dat verandering ook moet plaats krijgen buiten de therapie ruimte kan ik je vragen om ook thuis aan de slag te gaan met opdrachten.

Een begeleiding kan kortdurend zijn vanwege de aard van klachten, zich kortdurend richten op ‘hoe weer in je kracht staan’ ondanks zwaardere onderliggende problemen, of volledig in de diepte gaan. Ook dit bekijk ik graag in onderling overleg met jou.


Doelgroep

Ik richt me op volwassenen met uiteenlopende problematieken in alle gradaties: van stress, slaapproblemen, angsten en piekeren tot paniekaanvallen, fobieën, dwanggedachten en dwanghandelingen. Van je wat minder goed in je vel voelen of verwerkingsmoeilijkheden, tot meer uitgesproken depressieve gevoelens of burn-out. Van vastlopen in bepaalde patronen, willen werken aan jezelf of worstelen met je eigen opvoeding tot lichte persoonlijkheidsproblemen.

Ik werk niet met kinderen en jongeren (jonger dan 18) of met mensen met een verstandelijke beperking.

Wat betreft problematiek vallen zware verslavingsproblematieken, ernstige eetproblemen en psychose buiten mijn expertise domein.


Kostprijs

Een sessie kost 75 euro voor 45 min gesprekstijd. Nadien neem ik nog 15min om jouw dossier aan te vullen en jouw volgende sessie al wat voor te bereiden. Mogelijk komt je mutualiteit (beperkt) tussen. Vraag dit zeker na bij hen.

Ik ben geconventioneerd psycholoog, waardoor het RIZIV mogelijk tussen komt in de kosten. Indien je hiervoor in aanmerking komt betaal je 11 euro remgeld per sessie, of 4 euro indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. Een eerste, verkennend gesprek, wordt in dat geval volledig door het RIZIV vergoed en is voor jou dus gratis. Het aantal terugbetaalde sessies via het RIZIV is vastgelegd op maximaal 20 per 12 maanden. Ik bekijk graag samen met jou in een eerste gesprek of je hiervoor in aanmerking komt.
Meer info hierover, de lijst van andere geconventioneerde psychologen en een geconventioneerd groepsaanbod vind je op www.epzvlaamsbrabant.be


Annuleren

Indien je niet aanwezig kan zijn op de afspraak vraag ik je om minimaal 48u op voorhand te verwittigen. Zo niet zal de sessie toch worden aangerekend. Het RIZIV komt desgevallend niet tussen waardoor je het volledige bedrag van 75 euro verschuldigd bent.


Contact

Een afspraak maken kan via moc.liamg@ilutatlum.kjitkarp  of vraag meer info of een verwijzing via één van de artsen van de huisartsen praktijk Ann Putseys Bertem.

Via mail worden geen dringende vragen beantwoord. Heb je dringend hulp nodig? Neem dan contact met je huisarts of spoed.


Ervaring en expertise

In 2008 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de KUL. Ik ging meteen aan de slag op de plek waar ik stage deed en van 2008 tot 2022 werkte ik als psychodiagnostica en psychotherapeut in het UPC KULeuven te Kortenberg. Ik werkte hier voornamelijk rond crisisinterventie en met mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden.

Ik heb dan ook uitgebreide expertise in diagnostiek, crisisinterventie en persoonlijkheidsproblemen.

Van 2010 tot 2013 volgde ik de langdurige opleiding tot gedragstherapeut. Gaandeweg ben ik me meer gaan interesseren en bekwamen in de compassion focused therapy. Hierbij gaan we op zoek naar de goede redenen waarom je doet wat je doet, maar ook hoe we hierin, met begrip voor de moeilijkheden, verandering kunnen brengen. Andere methodieken die ik gebruik zijn het KOP model, mindfulness, schema therapie, basis noties uit de DGT en emotieregulatie.


Intervisie en supervisie

Collega psychologen/ therapeuten kunnen bij mij ook terecht voor intervisie of supervisie.


Opleiding

  • Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KUL, 2008)
  • Postgraduaat Gedragstherapie (KUL, 2013)
  • Compassion Focused Therapy – Advanced Course (2021)
  • Meerdaagse opleiding in Mindfulness (ACT academie, 2020)
  • Meerdaagse opleiding in systemisch werken (Rapunzel, 2015)
  • Jaarlijkse studiedagen rond verschillende thema’s (o.a. persoonlijkheid, depressie, zelfverwonding, trauma, …)
  • Train de trainer in suïcidaliteit (2019) en eerste lijns psychologische zorg (2023)


Lidmaatschap

  • Erkend psycholoog: visumnummer: 260629 , erkenningsnummer Psychologencommissie: 842115922
  • Erkend lid VVGT tot 2027